Barnehageplass

Ringerike kommune har etablert en egen oppvekstportal hvor du søker om plass i barnehagen. Linken til denne siden finner du her.

Hvorfor Hov barnehage?

Både brukerundersøkelser hos foreldre og undersøkelser gjennomført av EPSI for Ringerike kommune, viser at Hov er et meget godt valg. I Dokumentmappa finner du de kommunale resultatene og nedenfor ser du hva foreldrene mener.

Priser

Barnehagen følger nasjonale satser for foreldrebetaling og har i tillegg kostpenger pr mnd med kr 400, - for hel plass og kr 200,- for halv plass 

2022:

-Med tanke på skolestart, knytte vennskap. Nærmere skolen i forhold til søsken og nærmere hjemmet
-Søsken gikk der. Fornøyde her :)
- fordi vi har hatt barn i barnehagen tidligere, og vi er svært fornøyd med barnehagen
- Hørt mye bra. Kort vei til jobb. God dekning av voksne pr. barn
- Bevisst valg. Anbefalt av venner og bekjente. Vi leste om barnehagen (Hov barnehage fra A til Å), og besøkte uteområdene og likte dette godt.

2021:

- Mange som hadde mye positivt å si om barnehagen
- God erfaring fra eldre søsken. Ansatte som er faglig dyktige.
- Veldig gode tilbakemeldinger fra tidligere foreldre, og fra nære venner som jobber i andre barnehager
- Ett av alternativene grunnet flytting
- Barnehagen har bra rykte, dyktige ansatte
- bevisst valg fordi vi har vært fornøyd med dere. Og fordi vi fikk tilbud om plass til begge barna våre
- Helsesøster sa at det er en bra barnehage, nær oss
- VI VALGTE HOV ETTER MYE GOD OMTALE FRA ANDRE FORELDRE I BHG

2020:

- Kort avstand og godt rykte :)
- Bevisst valg basert på andres erfaringer og tilbakemeldinger
- Beliggenhet til natur, hjem + hørt mye POSITIVT om dere :)
- Vi valgte denne barnehagen fordi den har et veldig godt rykte. Få ansatte som slutter, tror vi har med et godt arbeidsmiljø - som igjen vil skape trivsel for barna. I tillegg kjenner vi flere som har hatt sine barn her, både nylig og for veldig mange år siden. Alle har vært veldig fornøyde.
- Bevisst valg, godt rykte, man kan velge når man vil ha sommerferie
- Eldre søsken som går her, veldig fornøyd med barnehagen, åpningstidene og valgmulighetene når man kan ta ferie er et stort +
- Dere var nærmest og hadde hørt mye bra
- Anbefalt av flere bekjente, så et bevisst valg
- Bevisst valg, søsken går her
- Hørt mye fint om denne barnehagen. Passet også med reisevei til og fra jobb
- Bekjente som har barn hos dere. Godt rykte, beliggenhet
- Lokasjon og anbefaling fra andre

2018:

 •      - Beliggenhet i forhold til bosted og jobb. Hørt mye positivt om barnehagen
 •      - Hørt mye positivt om barnehagen gjennom venner/bekjente. Tillegg at dere er   sommeråpent      passer oss ypperlig
 •     - Mange gode tilbakemeldinger, plassering, godt inntrykk på åpen dag, bevisst valg
 •     - Små barnegrupper. Høy kompetanse
 •    - Vi var på åpen dag og fikk en fin opplevelse da. Positivt at det var få barn i hver avd.   0-3 år, i           tillegg fikk vi Hov anbefalt av andre
 •    - Godt rykte, gode erfaringer
 •    - Kunne flytte ut av kommunen ved valg av privat bhg. Tilfeldig at det ble Hov
 •    - Ligger nærme der vi bor
 •    - Bevisst valg! Ble veldig klart for oss når vi var på besøk. Ble tatt godt i mot og følge de                      var interessert i oss og barnet ++++++ :) 
 •     Hørt mye positivt, praktiske beliggenhet
 •     Beliggenhet i forhold til bosted og jobb. Hørt mye positiv om barnehagen

2017:

 • Da jeg kom til å spørre om ledig plass i deres barnehage, fikk jeg kjempehyggelig samtale med styrer og andre ansatt

 • Bevisst valg. Har hatt barn i Hov barnehage tidligere, så for oss var Hov helt naturlig å velge

 • Bevisst valg. Anbefalt av venner med barn i Hov. Godt inntrykk under besøk

 • Har hørt bare positive ting om Hov

 • Anbefalt av andre, og vi mener Hov hadde det beste tilbudet til våre barn

 • Anbefalt av bekjente, flere hold

 • Etter undersøkelser og besøk i flere barnehager, mener jeg Hov er den beste for mitt barn

2016:

 • Fikk tips fra mor som hadde hatt barn der, gode skussmål fra en bhg-ansatt i en annen barnehage. Leste også på nettsiden - fornøyde foreldre + nærhet til bo.
 • Hørt positive ting, har søsken i bhg som trives
 • Beliggenhet
 • Hørt av andre at det var bra
 • Hørte positivt om Hov bhg fra annen foreldre. Svært godt inntrykk via tlf og besøk før søknad.
 • Barnehagen ligger nært hjemmet, og da vil barna få gå med noen de vil begynne på skolen med. + flott uteområde og godt inntrykk
 • Bevisst valg etter samtale med Birthe :) I tillegg ble vi anbefalt av våre venner Meina + Wei (de hadde vært innom over 15 barnehager og så at Hov sin var best)
 • Hørt mye positivt, lå på veien til begges jobber
 • Hørt bare positivt om bhg
 • Hørt av andre at det var bra
 • Hørt veldig bra om barnehagen. Bare positivt
 • Nærmere hjemmet. Da får også barnet gått med barn hun skal begynne på skolen med. + godt inntrykk av barnehagen.
 • Hørt positive ting. Har familie der, plasseringen var bra. Fine lekeapparater og fint nærmiljø
 • Det var bevisst valg. Vi hadde hørt mye positivt og godt inntrykk av Kariopptak
Opptak foretas etter følgende prosedyre:

1.
De foreldrene som sender inn søknad om barnehageplass, blir ført opp på venteliste. Ved ledig kapasitet brukes ventelisten og barnehagens vedtekter § 4 som grunnlag for å kunne tilby barn plass.

2.
Dersom et barn av en søskenpar tilbys plass, vil også den andre være prioritert til plass.

3.
Det tas hensyn til gruppesammensetningen i barnehagen ved opptak.

Opptaket foretas av daglig leder.

etter opptak
1.
Det foretas kontinuerlige opptak ved ledig kapasitet. Dette medfører at «hoved-opptaket» foretas i forbindelse med at de eldste barna slutter for å begynne på skole.

2.
Ved hovedopptaket vil alle søkere tilskrives. Ved opptak i løpet av året vil kun de barna som får tilbud om plass tilskrives.

3.
De søkerne som får plass, må bekrefte plassen på en svarslipp innen fastsatt tid, og innbetale andelsbeløp på kr 5.000,- pr. barn før barnet starter opp i barnehagen.

4.
 De som ikke får tilbud om plass i første omgang, får tilbud om fortsatt å stå på venteliste.
Skulle det være behov for å få ytterligere opplysninger, bes dere skrive eller ringe til barnehagen.