Frøya

Avdeling «Frøya» har fått navnet sitt fra norrøn mytologis kjærlighetsgudinne. Det gis mye kjærlighet og omsorg til barna for at de skal kunne oppleve en god barndom.

Frøya er en småbarnsavdeling organisert på to barnegrupper; Solfrøya og Månefrøya.

På hver gruppe er det en avdelingsleder og en assistent. Både Solfrøya og Månefrøya har 6 barn hver.

Gruppene deler avdelingen, derfor er en kombinasjon av inneaktivitet og utelek viktig for oss. Den ene gruppa er ute når den andre er inne på formiddagen. Selv om gruppene er lite sammen i kjernetiden av dagen, gjennomfører vi mange av de samme aktivitetene i løpet av en måned.

Eksempler på innelek/ -aktiviteter kan være: vannlek, baserom, formingsaktiviteter, lekegrupper, musikksamling og språklek.

En dag i uken har vi turdag og turmålet er stort sett i barnehagens nærmiljø, men vi har også vært på gåtur til byen og kjørt buss. Ellers føler vi at vi har et rikt utemiljø innenfor barnehagens område, som byr på opplevelser for barna hele året i uteleken.

Vi ser på oss selv som glade og lekne voksne, som er trygge på det å arbeide med de minste i barnehagen. Hver dag er en opplevelse og et eventyr i seg selv, og det er unikt å få oppleve dette i fellesskap.

Dette er et lite innblikk fra hvordan vi har det på Frøya. Ta gjerne en titt på årsplanen vår eller ta kontakt for mer informasjon.

Hilsen store og små på Frøya

frøya

Vårt team i Frøya

Birthe Marie Rongved Larsen
avdelingsleder/Sol
Liv Merethe Parthaugen Skjelstad
assistent/sol
Maren Andreassen Tranum
Avdelingsleder/Måne
Kjersti Rognemyhr Grønna
FAGARBEDIER/måne