Frigg

Avdeling «Frigg» har fått navnet sitt fra Frigg i norrøn mytologi. Hun var den fremste av alle kvinnelige æser, gift med Odin og mor til Balder. Navnet ble valgt på bakgrunn av at barnehagen vektlegger samarbeid med hjemmet.

Frigg er en storebarnsavdeling med 25 barn delt på to grupper, Tusser og Troll. Det er en førskolelærer og assistent på hver av gruppene. Vi er organisert slik at gruppene bytter på å være inne på formiddagen og ettermiddagen.

I Hov barnehage har vi fokus på å jobbe med sosial kompetanse og språkstimulering. Sosialkompetanse handler om å mestre samspill med andre. Sosial kompetanse uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre, og med voksne. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Vi er også opptatt av at sosial kompetanse også er vesentlig for å motvirke utviklingen av problem-adferd, som diskriminering og mobbing.

For oss er det viktig å legge til rette for et rikt og stimulerende språkmiljø. Barnas språk, begrepsforståelse og evne til å kommunisere med andre er en forutsetning for å kunne delta aktivt i et sosialt fellesskap. Gjennom språket lærer barnet seg å forstå seg selv og omverden. Barnas språkutvikling er viktig både for barnets liv her og nå og for de mulighetene barnet har i fremtiden. Barnas språk har også mye å si for barnas trivsel og mestring i hverdagen.

Det aller viktigste vi gjør på Frigg er å leke – det er fordi leken er barnas viktigste arena for trivsel, utvikling og læring. Lekens egenverdi er så stor fordi – leken er spontan, lystbeton og frivillig. Og derfor er det viktig for oss på Frigg å legge til rette for barnas lek både inne og ute.

 

På Frigg er vi også veldig opptatte av voksenrollen – det er viktig for oss at vi møter barna med anerkjennelse og likeverd. Vi må være tilstede for å se barnet og deres behov, samtidig som vi må forstå og bekrefte barna.   

FRIGG

Vårt team i Frigg

Aneta Drahusz (Perm)
assistent/troll
Stefan

Stefan Lindskog 

Assistent/Tussene
Vikar
Siri Bollingmo Røste
avdelingsleder/troll
Lise Baksvær Steen (Perm)
fagarbeider/tussene

Lada Taramova

Assistent /Troll
Vikar