Dvergene

Avdeling «Dvergene» har fått navnet sitt fra norrøn mytologis dverger. De var her kjent for sin dyktiget som verdens beste smeder. Dette henviser til barnehagens ønske om å være arbeidsdyktige, og mål om å smi gode samarbeidsformer med både foreldre og andre samarbeidspartnere.

Dvergene er en småbarnsavdeling, med to grupper: Gulldvergene og Sølvdvergene. Barna er i alderen 1-3 år. På hver gruppe er det 6 barn og 2 voksne.
Gull- og Sølvdvergene disponerer samme avdeling, men vi deler oss i inne og utetid. Begge gruppene er også en del sammen på avdelingen.

På Dvergene har vi noen hovedmål:
Barna skal føle seg trygge i barnehagen.
- dette er en forutsetning for trivsel, læring og utvikling.
Barna skal få gode muligheter for variert og meningsfull lek.
dette gir grunnlag for helhetlig utvikling; identitet, språk, sosial kompetanse, motorikk, selvfølelse og ulike ferdigheter.

Barna skal få erfaring, læring og utfordringer innenfor Rammeplanens fagområder.

- dette gir oppdagerglede og mestringsfølelse, som fører til positiv motivasjon og utvikling.

Barna skal føle seg verdifulle og oppleve at deres individuelle egenart blir respektert.

- dette gir dem et positivt selvbilde, og styrker deres evne til empati og sosiale ferdigheter generelt.

Barna skal oppleve glede, humor, fellesskap, og voksne som har tid til innlevelse, omsorg, lek og samspill.

- dette skaper en god atmosfære, godt selvbilde og trygghet.

.

Barna skal gjennom kroppslige aktiviteter og opplevelser få erfaringer, ferdigheter og kunnskaper om seg selv og verden rundt.

- dette er positivt for barns generelle utvikling.

Disse målene gjenspeiler hverdagen på vår avdeling. Barnehagen har valgt noen  satsningsområder : Språk- og kommunikasjonsferdigheter, sosial kompetanse, lek, og barns medvirkning. Dette kommer godt frem i våre hverdagsrutiner, aktiviteter og temaarbeid. For mer info om hva vi legger vekt på les hele vår årsplan som du finner her på vår hjemmeside.

Last ned flerårig plan for Dvergene (PDF)

dvergene

Vårt team i Dvergene

Elisabeth Hamre Lindsjørn
avdelingsleder/sølv
Merethe Joramo
assistent/sølv
Gunhild Bønsnes
avdelingsleder/gull
Brit-Hilde Rødland
assistent/gull
Cathrine Arthurson Hansen
avdelingsleder/sølv