Barn har rett til å bli møtt med respekt og lydhørhet av voksne som alltid har barns beste i fokus


Hovsenga - vårt nærmiljø

Hovsenga er en naturperle i Ringerike. Heldige vi som har dette som et turområde og vårt nærmiljø.

http://www.hovsenga.no/

Om oss

lionVi er en 4 avdelings privat barnehage med 2 avdelinger for barn i alderen 0 til 3 år og 2 avdelinger med barn i alderen 3 til 6 år. Med kun 6 barn pr småbarnsgruppe og 12 barn pr storbarnsgruppe, hver av gruppene med 1 avdelingsleder og 1 assistent, mener vi at vi har lagt til rette for å kunne nå vår visjon "GOD BARNDOM". Når vi i tillegg er mye ute, er åpne hele året, har relativt gode økonomiske rammer, fin beliggenhet, høy faglighet og PBL Mentor Kidplan som kommunikasjons-, informasjons- og planleggingsverktøy mener vi det er godt å være barn og voksen i HOV BARNEHAGE.

 

Vi er en "være sammen"-barnehage. Dette betyr at vi legger vekt på voksne med bevissthet på gode relasjoner, grensesetting og varme i sin omgang med medvirkende barna og hverandre. Sentralt i dette fokuset er tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av utfordrende atferd og relasjonsbygging.

En fargerik løve er gjennomgangsfigur i dette arbeidet.

 

 

 

 

Hva gjør vi i løpet av dagen?

 

Det viktigste vi gjør i løpet av dagen er å LEKE. Barndommen kjennetegnes ved lek. Leken har egenverdi, gir barn erfaringer, opplevelser og kunnskap om seg selv og andre. Gjennom lek blir vennskap og tilhørighet skapt. Med kloke, bevisste og tilstedeværende voksne, kan leken motvirke uønsket atferd som diskriminering og mobbing.                                               
Barn lærer når de leker, og leker når de lærer.

Styre og samarbeidsutvalg

Styret består av foreldre valgt inn av årsmøtet for andelslaget for 2 år av gangen. Styret har møter 8-10 ganger i året.

Samarbeidsutvalget for barnehagen består av 2 representanter for foreldrene, 2 representanter for eierne og 2 representanter for de ansatte. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Praktisk info

I Dokumentmappa kan du laste ned Pedagogisk plattform for Hov barnehage. Det er en overordnet plan som barnehagen styrer sin drift etter. Den henger sammen med Handlingsplan mot mobbeadferd og Årsplanen for 2020-2024

Hov barnehage fra A til Å er et infohefte som gir en oversikt over praktiske ting man kanskje lurer på hvis man skal begynne i barnehagen. 

Stine Kristoffersen

"Vår visjon er å gi barn en GOD BARNDOM"

Stine Kristoffersen

Daglig leder